VFF phổ biến Luật cho CLB Hải Phòng & Than Quảng Ninh | TapChiTinVFF Media | Ngày 17/1 tại Thanh Hóa, theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, BTC chương trình phổ biến Quy chế BĐCN, Luật Bóng đá, Điều lệ Giải đã có buổi làm việc cùng CLB Hải Phòng & Than Quảng Ninh.

Key : VFF phổ biến Luật cho CLB Hải Phòng & Than Quảng Ninh

source: https://tapchitin.info/

Thảo Luận cùng Thời Đại News tại : https://www.facebook.com/groups/thoidainews/

Các Post Thể Thao Việt Nam Tại : https://tapchitin.info/the-thao/vn//

Give a Comment